0 item
SHOPPING CART

Your shopping cart is empty

Continue Shopping
SUBTOTAL: $0

Charlotte Åberg


I am an artist, mainly working in the area of situation specific art and participatory art projects. 
Born in Stenungsund, I graduated with an MFA in Umeå, Sweden 1995. Subsequently, I have been active for several years as a videoartist in Europe. Moreover, I have initiated socially engaged art projects in Sweden, The Western Balkans and Egypt, funded by the EU: s Culture Programme, Swedish Arts Council, The Swedish Institute and The Swedish Arts Grants Committee. Recently I runned a project in the wake of the #metoo movement in Sweden. 
The works pivots around issues of identity, history, time and personal stories. Meetings and conversations with people is an important ingredient for the implementation of the projects, in order to find new ways to communicate directly with citizen and artists active in this area. Art can be a way to meet outside the territories that we build up in certain places and times, both mentally and physically.
Jag är en konstnär, som huvudsakligen jobbar inom situationsspecifik konst och med deltagarbaserade konstprojekt. Jag är född i Stenungsund och har en MFA från Umeå Konsthögskola, 1995. Sedan dess har jag varit verksam i flera år som videoartist i Europa. Senare har jag initierat socialt engagerade konstprojekt i Sverige, Västra Balkan och Egypten, finansierat av EU:s kulturprogram, Kulturådet, Svenska institutet och Konstnärsnämnden. Nyligen har jag drivit ett projekt i kölvattnet av #metoo-rörelsen i Sverige. 
Verken tar upp kring frågor kring identitet, historia, tid och personliga berättelser. Möten och samtal med människor är en viktig ingrediens för genomförandet av projekten, för att hitta nya sätt att kommunicera direkt med medborgare och konstnärer som är aktiva inom detta område. Konst kan vara ett sätt att träffas utanför de territorier som vi bygger upp på platser under vissa tider, både mentalt och fysiskt.